Watergewenning

KLAAR VOOR EEN NIEUWE REEKS !

Vanaf 1 oktober wil Gezinssport Dendermonde, de Dendermondse Omnisportclub, opnieuw een reeks watergewenning opstarten.  De reeks is uitsluitend bedoeld voor peuters en kleuters waarvan de ouders lid zijn van de Gezinsbond. 

Wie kan de watergewenning volgen?                                                                                                                                               We onderscheiden 3 leeftijdsgroepen           groep 1   kinderen geboren tussen 01 april 2019 en 01 april 2020                                                                                           groep 2   kinderen geboren tussen 01 april 2018 en 01 april 2019                                                                                           groep 3  kinderen geboren tussen oktober 2016 en 01 april 2018

We geven ook de keuze tussen 3 startmomenten:    8u30        9u        9u30

We plannen de reeks op volgende zaterdagen                                                                                                                     oktober :   1   8    15    22 en  29                  november    12   19   26               december   3 en 10

De Dendermondse Omnisportclub organiseert watergewenning voor peuters en kleuters.  Vanaf de leeftijd van twee en een half jaar kunnen de sloebers richting het zwembad om enerzijds de schrik voor het water te overwinnen, anderzijds de eerste stappen te zetten richting zwemmen en vooral veel plezier te beleven in het zwembad.

De lessen watergewenning gaan door in het Olympos-zwembad te  Dendermonde

De lessen watergewenning duren telkens 30 minuten. Het inschrijvingsgeld bedraagt 55 euro.

Inschrijven gebeurt  enkel en alleen digitaal via het formulier op onze website.   Dit formulier dient volledig te worden ingevuld.  Invullen van dit formulier is maar mogelijk vanaf 25 augustus 2022.  U ontvangt  na inschrijving en betaling ongeveer een week voor de definitieve aanvang van de lessen nog een bevestiging.  Enkel en alleen wie via een volledig ingevuld formulier inschrijft wordt aanvaard.  De lessen gaan uiteraard enkel door mits  Covid 19 onder controle blijkt

door hier te klikken kan je vanaf 25 augustus  inschrijven 

OPGELET!

Uw inschrijving is pas definitief na betaling. Gelieve het juiste bedrag (55 euro) te storten op rekeningnr.  BE80 7372 0219 9977 (KREDBEBB) van  Gezinssport  Dendermonde. Vermeld duidelijk naast het nummer de naam en het gewenste uur

Het lidnummer Gezinsbond heeft volgende structuur:  123-456-789

Vragen?

Heb je een vraag over onze zwemlessen en/of watergewenning? Stuur ons een mailtje!