Terug naar het zwembad!

Stilaan kondigt het nieuwe schooljaar zich aan en dus …. denken wij met Gezinssport Dendermonde er ook  opnieuw aan om zwemmen en watergewenning terug op te starten. 

Gezinssport Dendermonde, een zwemclub die aangesloten is bij Gezinssport Vlaanderen, is meteen ook de sportdienst van de Gezinsbond.  De reeksen zwemmen en watergewenning zijn dus voorbehouden voor kinderen waarvan de ouders lid zijn van de GEZINSBOND.

ZWEMMEN doen we zoals gebruikelijk in het Oscar Romerozwembad op de Noordlaan in Dendermonde.  Er kan gezwommen worden op zaterdagvoormiddag of op woensdagmiddag.  Starten doen we op zaterdag 17 september of op woensdag 21 september.  Alle info over het zwemmen vind je terug in de rubriek zwemmen op deze site.  Opgelet, voor zwemmen kunnen we, enkel via de site, inschrijven vanaf 20 augustus.

WATERGEWENNING  gaat van start vanaf 01 oktober en hiervoor zijn we welkom in het Olympos-zwembad van Dendermonde.  We plonsen in het water op zaterdagvoormiddag.  Kinderen geboren tussen 01 april2020 en oktober 2016 zijn onze doelgroep.  Alle info vind je terug onder de rubriek watergewenning op deze site.  Inschrijven kan vanaf 25 augustus.

www.gezinssportdendermonde.be

Inschrijvingen reeks april – juni 2022

Momenteel stellen wij een probleem vast bij de inschrijvingen voor de nieuwe reeks van april.

Ingeschrevenen krijgen een error melding.  Stop aub met inschrijven  na de eerste melding.  Normaliter is de inschrijving dan in orde.  Dit lijkt op een fout in het programma die we niet direct weg krijgen.   Als we echter meerdere keren opnieuw inschrijven gebruiken we telkens een inschrijfkans van iemand anders.

Dank voor het begrip.

Ook na de paasvakantie: reeks watergewenning en reeks zwemmen!

De Dendermondse Omnisportclub,  Gezinssport Dendermonde, zal ook na de paasvakantie starten met een reeks watergewenning en met een reeks zwemmen.

De reeksen zijn exclusief voorbehouden voor leden GEZINSBOND !

De reeks watergewenning gaat door in het Olymposzwembad op zaterdag ofwel om 8u30 – 9u – of 9u30     kostprijs:  € 55

De reeks zwemmen gaat door in het zwembad Oscar Romero college op woensdag en op zaterdag .   Kostprijs; € 65

woensdag:  les om  13u    13u40 of    14u20                                                        zaterdag les om 8u30  9u15 10u of 10u45

Inschrijven kan enkel via deze website (rubriek zwemmen  – rubriek watergewenning) vanaf zaterdag   02 april 2022.

Zwemmen in 2022… natuurlijk start er een nieuwe reeks in januari.

De reeks zwemmen van september is nagenoeg voorbij.  Tijd voor een nieuwe reeks  en die komt er aan in januari.

Toch even de puntjes op de i:    de zwemreeksen zijn voorbehouden voor kinderen van leden van de Gezinsbond.   Wanneer kan je starten in de zwemclub?   Als je  in het eerste leerjaar zit of als je  in de 3de kleuterklas zit en watergewenning hebt  gevolgd.   Verder zijn alle kinderen welkom mits zij “de lagere schoolleeftijd” hebben.

Wij zwemmen in het zwembad van het Oscar Romerocollege op woensdag van 13u tot 15u (lessen van 40 minuten) en op zaterdag van 08u30 tot 11u30 (lessen van 45 minuten).  Iedereen krijgt zwemles op het gepaste niveau : we leren zwemmen, we kunnen al wat zwemmen, we zijn zwemmers.

De lessen worden gegeven door het team van meester Jan: een groep enthousiaste zwemleraars met de nodige diploma’s en met reddersbrevet.

Wil je ook leren zwemmen of vind je dat de zwemclub ook voor jouw kind het van het is …     aarzel dan niet en schrijf in via op formulier onder de rubriek zwemmen vanaf 26 november om 10u..

 

Wij starten 2022 met een nieuwe reeks watergewenning.

Gezinssport Dendermonde, de Dendermondse Omnisportclub heeft een traditie op het vlak van watergewenning voor kleuters.  Bovendien merken wij dat  deze reeksen enorm gewaardeerd worden door ouders van jonge kinderen.    Wij zijn dan ook gelukkig dat wij verder kunnen samenwerken met de directie van het Olympos zwembad om in de maand januari een volgende reeks op te starten.  Wij vermelden alvast de data: 8,15, 22 en 29 januari – 5, 12 en 19 februari en tenslotte 12, 19 en 26 maart.  Op elk van deze zaterdagen is er een les om 8u30, om 9u en om 9u30.  Elke sessie duurt 30 minuten en is opgesplitst naar leeftijden.  Dit wil zeggen dat er op elk beginmoment 3 groepjes in het zwembad gaan.  Groepje 1 is voor kleuters die geboren zijn tussen 01 juli 2018 en 01 juli 2019.   Het tweede groepje is voor kleuters die geboren zijn tussen 01 juli 2017 en 01 juli 2018 en dan is er nog het derde groepje voor kleuters geboren tussen januari 2016 en 01 juli 2017.  Om de kwaliteit van de lessen te garanderen hebben we de grootte van elk groepje strikt beperkt.  Deelnemen aan een reeks kost € 55. I n deze prijs is de toegang tot het zwembad, het lesgeven, de verzekering  en het lidmaatschap van de club inbegrepen.   Ook na de paasvakantie wordt een  nieuwe reeks watergewenning opgestart.  Watergewenning is voorbehouden voor kleuters waarvan de ouders lid zijn van de Gezinsbond. Inschrijven voor deze reeks kan enkel via deze site (rubriek watergewenning).  Inschrijven kan vanaf maandag 06 december. Vroeger kan het formulier niet ingevuld worden.

Zwemmen en watergewenning bij Gezinssport Dendermonde

Zoals gebruikelijk aanvang augustus maakt de Dendermondse Omnisportclub zich klaar voor een nieuw seizoen zwemmen en watergewenning.   Vooreerst is het belangrijk te vertellen wie wat kan doen…

Watergewenning:  daarvoor kies je als je sloeber minimaal 2jaar en 6 maanden en maximaal 6 jaar oud is.  In feite komt dit overeen met de leeftijden van de kleuterklassen.  Lessen watergewenning gaan door in het Olympos zwembad op zaterdagmorgen.  De lessen duren 30 minuten en starten ofwel om 08u30  om 09u of om 09u30.   Er wordt gewerkt in leeftijdsgroepen en ouders gaan niet mee in het zwembad.  De kinderen gebruiken ook geen hulpmiddelen.   Inschrijven voor de reeks watergewenning kan enkel en alleen via de website www.gezinssportdendermonde  onder de rubriek “watergewenning” vanaf 20 augustus.

Zwemmen:  daarvoor geldt de lagere schoolleeftijd.  Wie watergewenning heeft gevolgd kan al vanaf de derde kleuterklas deelnemen, zo niet starten we pas met sloebers vanaf het eerste leerjaar.  De zwemlessen gaan door in het Oscar Romero college op de Noordlaan.  Hier is keuze tussen woensdagnamiddag en zaterdagvoormiddag.  Woensdag kan gestart om 13u,  13u40 en 14u20.    De lessen zaterdag starten om 08u30  9u15 10u  en 10u45.  Inschrijven voor de zwemreeksen kan enkel via de website www.gezinssportdendermonde onder de rubriek “zwemmen”  vanaf 20 augustus.

Ook dit jaar zullen we drie reeksen organiseren.  De data voor de eerste reeks zijn:

op zaterdag:  18 en 25 september;  02, 09, 16 en 23 oktober;  13, 20 en 27 november en 04 december                                                               op woensdag:  22 en 29 september;  06, 13, 20 en 27 oktober; 10, 17 en 24 november en 01 december

Watergewenning en zwemmen bij de Dendermondse Omnisportclub gebeurt in  het kader van de sportwerking van de Gezinsbond. 

 

Gezinssport Dendermonde… wandelt ook in april!

Na het succes van de februariwandelingen wil Gezinssport Dendermonde, de Dendermondse Omnisportclub, ook in april verder inzetten op wandelen.   In feite is het een reactie op de recente beslissingen van het Overlegcomité.  Sportclubs krijgen nog geen toelating om indoor te sporten.  Buiten mag er gesport worden maar met maximaal 10 personen mits in acht name van de afstandsregel.  De normen voor kinderen onder de 13 jaar zijn lichtjes anders.  HIer kunnen tot 25 kinderen samen komen in de buitenlucht en 10 indoor.  Badmintonners hopen op  hervatten na de paasvakantie…

Dus… wij nodigen alle liefhebbers van wandelen dan ook uit voor een nieuw wandelaanbod, uitgepijld zoals in februari.  Starten doen we weer aan de sporthal van St.-Gillis.  Er is een wandeling van iets meer dan 8 km (rode pijlen) en een wandeling van iets meer dan 5 km (gele pijlen)   We kiezen er voor om zoveel mogelijk in de natuur te wandelen.  Toch rekening houden met veiligheid bij oversteken van de straat en … heb uiteraard ook aandacht voor de natuur.  Afval nemen we bij voorkeur mee naar terug naar huis.

Wij hopen dat we eens te meer veel wandelaars opmerken die genieten van een uurtje wandelen in onze regio. Reacties op facebook … het zou tof zijn.

Wandelen kan vanaf 15 maart tot  na de paasvakantie (30 april).

Sporten – Bewegen – Gezondheid.

Voel je goed in de sportclub …

Gezinssport Dendermonde, de Dendermondse omnisportclub is via Watergewenning, Zwemmen en Badminton aangesloten bij Gezinssport Vlaanderen.  Gezinssport Vlaanderen is een door Sport Vlaanderen erkende multisportfederatie.  Gezinssport Vlaanderen is ook de sportdienst van de Gezinsbond.  Voor onze club is het belangrijk dat sporters zich goed voelen.   Het is dan ook evident dat wij de volgende tekst integraal bevestigen.  Nadere info kan telefonisch via 0475 890533  of via www.gezinssportvlaanderen.be. 

Gezinssport Vlaanderen is ervan overtuigd dat beweging en sport een belangrijke bijdrage leveren voor een gezond en gelukkig leven. Het is echter van essentieel belang dat dit in veilige en gezonde omstandigheden kan doorgaan.

Gezinssport Vlaanderen vindt het belangrijk dat alle leden kunnen bewegen in een aangename setting, waar iedereen welkom is en plezier kan beleven tijdens het beoefenen van zijn/haar hobby.

Soms kan er echter al eens iets mislopen in een sportclub: een lesgever maakt een spottende opmerking, een deelnemer komt steeds te laat, de spelregels worden niet gerespecteerd, ouders zijn niet verdraagzaam naar andere deelnemers of lesgevers toe, …
Kortom, de sportbeleving wordt overschaduwd door negatief gedrag of een negatieve houding van lesgevers, ouders of deelnemers.

Gezinssport Vlaanderen wil deze negatieve effecten tegengaan en vooral inzetten op de plezierbeleving van de kinderen en het correct omgaan met en respect hebben voor medespelers en trainers. Om ervoor te zorgen dat iedereen weet wat onze waarden en verwachtingen zijn, heeft Gezinssport Vlaanderen een gedragscode opgesteld voor lesgevers, bestuursleden, deelnemers en ouders.

Onze waarden

De gedragscodes omvatten de waarden en normen waar wij, als federatie, voor staan.

  • Respect en afspraken
  • Plezierbeleving & waardering
  • Fair Play
  • ‘Nee!’ tegen grensoverschrijdend gedrag

Wat betreft grensoverschrijdend gedrag voorziet de club een API (= aanspreekpunt voor integriteit)  Het is Ingrid Van Damme (0474 24.80.89) die deze taak op zich neemt.  Bij de API kunnen sporters, ouders, begeleiders, of andere betrokkenen uit de sportclub terecht met een vraag, een bezorgdheid of een melding.  De API is iemand die discreet kan handelen en onafhankelijk kan werken.   De API is een luisterend oor en kan voor advies terecht bij de federatie.

Freddy De Nert

De nieuwe zwemreeks komt er aan!

Op voorwaarde dat ….  zo begint wellicht tegenwoordig elke melding.  Op voorwaarde dat Covid19, het beruchte corona virus, ons ruimte geeft kunnen wij de zwemlessen van de Dendermondse Omnisportclub terug opstarten in de maand september.  Dit wil zeggen dat vanaf nu via de rubriek ZWEMMEN terug kan ingeschreven worden.   In deze rubriek is trouwens ook alle informatie te vinden over wie kan inschrijven, hoe er moet ingeschreven worden en welke data de lessen doorgaan.  Afspraak is telkens  het zwembad van het Oscar Romero college op de Noordlaan te Dendermonde.   Toch nog eens vermelden dat de zwemlessen exclusief zijn voor leden van de Gezinsbond.

Belangrijke voorwaarde is minimaal in het eerste leerjaar zitten of gestart zijn in de derde kleuterklas maar dan is watergewenning gevolgd hebben een voorwaarde.

Over watergewenning gesproken…   Wij moeten onze jongste zwemliefhebbers ontgoochelen.  Wegens verbouwingswerken aan het Dendermondse Olympos zwembad kunnen wij de reeks watergewenning van september niet organiseren.  Voor watergewenning is het geduld hebben tot januari 2021.  De noodzakelijke info hierover  volgt in de maand oktober.

De Dendermondse Omnisportclub kijkt vol vertrouwen uit naar de maand september.   Dan start immers een grote groep zwemmers samen met meester Jan en zijn team een nieuw zwemseizoen.    Het wordt beslist een corona vrij seizoen!

Een zomer vol gezinsmomenten…

Klaar voor een zomer vol leuke gezinsactiviteiten?

De zomer komt eraan!
Blijf jij deze zomer gezellig in eigen land? Groot gelijk, da’s nog zo plezant!
Kies dan maar meteen één van de vele leuke gezinsactiviteiten uit op Familie Fit, hét online beweegplatform van Gezinssport Vlaanderen
en ga een zomer vol speelplezier tegemoet!
Een zomer lang sport- en spelplezier!
Dat thuisblijven niet gelijkstaat aan verveling bewijst ons platform Familie Fit. Twee maanden lang verrassen we jou met de allerleukste activiteiten om er samen met je gezin, familie of vrienden een fantastische vakantie van te maken! Toffe gezinsuitdagingen als een geluidenbingo en openluchtmuseum. Speel mee met de Familie Fit Cluedo, spetter er op los met de waterspelletjes of word een echte LOLympiër met de Familie Fit LOLympische Spelen!
Maar er is meer…

Check onze Familie Fit Tripadvisor!
Beleef een topvakantie eigen land! Met onze Familie Fit Tripadvisor was het nog nooit zo plezant! Familie Fit stelt jou haar ‘Trip 10’ voor een actieve vakantie in eigen land voor. Laat je inspireren, ga op ontdekking in jouw buurt en vind het vakantiegevoel in je eigen omgeving. Maar we zijn ook benieuwd naar de Trip 10 van jouw gemeente! Overtuig andere gezinnen waarom jouw dorp of stad zeker een bezoekje waard is. Alle tips van de Familie Fit-gezinnen bundelen we in de ‘Familie Fit Trip10-advisor’.
Mooie prijzen én gratis Familie Fit zomerplanner
Heb je je Familie Fit profiel aangemaakt en ga je één van de gezinsuitdagingen aan dan maak je kans op van één van de mooie prijzen. En je krijgt ook nog eens een gratis Familie Fit zomerplanner waarop je al die leuke Familie Fit activiteiten meteen kunt invullen. Hier kan je ‘m downloaden, printen en ophangen. Laat je dus volop inspireren en vul de leukste gezinsactiviteiten in op je eigen Familie Fit vakantieplanner. Handig om zo het overzicht te bewaren, en fijn als herinnering of zelfs als aftelkalender!
Fijne zomervakantie!
Sportieve groeten,