Sporten – Bewegen – Gezondheid.

Voel je goed in de sportclub …

Gezinssport Dendermonde, de Dendermondse omnisportclub is via Watergewenning, Zwemmen en Badminton aangesloten bij Gezinssport Vlaanderen.  Gezinssport Vlaanderen is een door Sport Vlaanderen erkende multisportfederatie.  Gezinssport Vlaanderen is ook de sportdienst van de Gezinsbond.  Voor onze club is het belangrijk dat sporters zich goed voelen.   Het is dan ook evident dat wij de volgende tekst integraal bevestigen.  Nadere info kan telefonisch via 0475 890533  of via www.gezinssportvlaanderen.be. 

Gezinssport Vlaanderen is ervan overtuigd dat beweging en sport een belangrijke bijdrage leveren voor een gezond en gelukkig leven. Het is echter van essentieel belang dat dit in veilige en gezonde omstandigheden kan doorgaan.

Gezinssport Vlaanderen vindt het belangrijk dat alle leden kunnen bewegen in een aangename setting, waar iedereen welkom is en plezier kan beleven tijdens het beoefenen van zijn/haar hobby.

Soms kan er echter al eens iets mislopen in een sportclub: een lesgever maakt een spottende opmerking, een deelnemer komt steeds te laat, de spelregels worden niet gerespecteerd, ouders zijn niet verdraagzaam naar andere deelnemers of lesgevers toe, …
Kortom, de sportbeleving wordt overschaduwd door negatief gedrag of een negatieve houding van lesgevers, ouders of deelnemers.

Gezinssport Vlaanderen wil deze negatieve effecten tegengaan en vooral inzetten op de plezierbeleving van de kinderen en het correct omgaan met en respect hebben voor medespelers en trainers. Om ervoor te zorgen dat iedereen weet wat onze waarden en verwachtingen zijn, heeft Gezinssport Vlaanderen een gedragscode opgesteld voor lesgevers, bestuursleden, deelnemers en ouders.

Onze waarden

De gedragscodes omvatten de waarden en normen waar wij, als federatie, voor staan.

  • Respect en afspraken
  • Plezierbeleving & waardering
  • Fair Play
  • ‘Nee!’ tegen grensoverschrijdend gedrag

Wat betreft grensoverschrijdend gedrag voorziet de club een API (= aanspreekpunt voor integriteit)  Het is Ingrid Van Damme (0474 24.80.89) die deze taak op zich neemt.  Bij de API kunnen sporters, ouders, begeleiders, of andere betrokkenen uit de sportclub terecht met een vraag, een bezorgdheid of een melding.  De API is iemand die discreet kan handelen en onafhankelijk kan werken.   De API is een luisterend oor en kan voor advies terecht bij de federatie.

Freddy De Nert