Heropstarten b@-ton in onze club.

In verband met het heropstarten van het badminton heeft het bestuur deze week overleg gepleegd.  De beslissing die wij nemen is gegrondvest op diverse voorschriften en aanbevelingen.  Onder meer volgende mededelingen liggen aan de grondslag:

  1. De Nationale Veiligheidsraad beslist dat de sporthallen mogen opengaan op 8 juni met dien verstande dat er geen kleedruimten en douches kunnen/mogen gebruikt worden. Daarnaast zijn er nog een aantal andere verordeningen.
  2. De Veiligheidscel van de stad Dendermonde, rekening houdend met de beslissing van de Veiligheidsraad stelt dat de sporthallen ten vroegste opengaan op 15 juni en dit onder bepaalde voorwaarden en specifiek voor elke sporttak.

Voor de Veiligheidscel Dendermonde geldt ook

  • Kleedkamers en douches zijn nog gesloten. Schoenen kunnen gewisseld worden op een aangegeven locatie. Elke sporter brengt een sportzak mee om zijn/haar spullen op te bergen. Tijdens het sporten zullen deze op de aangewezen plaats gezet worden.
  • Toiletten zullen open zijn en worden door onze mensen regelmatig ontsmet.
  • Hou er rekening mee dat er voor een sport met grote verplaatsingen per sporter 30 m² (bijvoorbeeld handbal)  moet voorzien worden. Sporten die minder verplaatsingen vragen, moeten 10 m² per sporter voorzien. Dit zal invloed hebben op het aantal sporters dat jullie mogen toelaten tijdens de trainingen.( Voor onze badmintonclub betekent dit maximaal 10 personen die enkel één tegen één kunnen spelen.)
  • Tussen de wissel van 2 sporten/groepen moeten we een pauze inlassen van minstens 15 minuten. Twee groepen mogen elkaar niet kruisen.
  • Er zullen geen banken/stoelen in de zaal aanwezig zijn.

Bovendien engageert de sportdienst zich om uiterlijk maandag of dinsdag heel specifieke richtlijnen in verband met een plan van aanpak beschikbaar te stellen van de clubs.

 

Rekening houdend met al deze voorschriften, verplichtingen en aanbevelingen acht het bestuur van onze club het geraadzaam  de heropstart van het badminton te plannen op 01 juli.  Op dat ogenblik zijn zowel de douches als de kleedruimten beschikbaar en is het begrip “social distancing” tijdens de diverse spelmomenten niet langer van tel.  Op dat moment kan er m.a.w.  terug op een normale manier badminton gespeeld worden zoals dat in onze club de gewoonte is.   Het is ook norm binnen onze club, om vooral dubbel te spelen dan wel enkel.

 

Het risico op besmetting is nog steeds reëel, weet het bestuur,  bij zweten en hevig ademen (en dat doen we) is de uitstoot van partikels veel heviger en de afstand groter dan bij gewoon tegen elkander praten.  Het bestuur wenst zeer duidelijk rekening te houden met de gezondheid en de veiligheid van elk van de leden.  Daarom, rekening houdend dat er jonge maar ook oudere (risicogroep) sporters zijn, moeten we denken wij,  durven beslissen het badminton slechts te hernemen op 01 juli.

 

Mochten zich echter  andere ontwikkelingen voordoen(versoepelingen)  om het badminton mogelijks sneller te hervatten dan laten wij niet na jullie hiervan onmiddellijk  te verwittigen.  Voorlopig echter geldt de afspraak: “ Hervatten op woensdag 01 juli om 20u30.

 

Met sportieve groeten,

Namens het bestuur

Luc, David, Chris, Marik, Eric, Jurgen en Freddy.

Corona … doet ons wachten!

Als gevolg van de COVID-19  crisis zijn alle sportactiviteiten van onze club(s) gestopt.  Voor watergewenning is er een stop tot in de maand januari 2021 gepland,  Het zwemmen start terug op einde september 2020.  Voor b@-ton wachten we de berichten af van de sportdienst.  Van zodra wij een positief signaal krijgen kunnen wij onmiddellijk terug van start gaan.  Wij hopen dat   “3 mei ”  in deze kansen zal bieden.

Ondertussen kunnen wij alleen maar  de raad geven om inderdaad de adviezen op te volgen.  Het wordt wellicht “de uitspraak van het jaar” maar ze is hoe dan ook belangrijk:  “Blijf in uw kot”.   Hou het inmiddels vooral gezond.